- Jobben Legepartner gjør har vært innertier for oss

Kristian Stensaas er avdelingsleder i Fremtind Forsikring AS, tidligere kalt Sparebank1 Forsikring. Stensaas har 40 års erfaring med faget og jobber primært med forsikring knyttet til personskader som skjer på fritiden, i forbindelse med idrett eller arbeidsulykker.

- På vår avdeling drar vi derfor stor nytte av å ha en rådgivende lege til stede, noe Legepartner har vært svært behjelpelige med, forteller Stensaas.

En kostnadsbesparende prosess

Fremtind har benyttet seg av Legepartners tjenester i rundt fem år. Gode skussmål fra kontakter i bransjen ble avgjørende da avdelingen så behov for en rådgivende barnelege, ifølge Stensaas.

- I stedet for å betale for en annonse i et tilfeldig tidsskrift, og organisere hele ansettelsesprosessen selv, valgte vi å kontakte Legepartner som var relativt nyoppstartet den gangen, forteller avdelingslederen.

Han er ikke i tvil om at det var et riktig valg å leie inn en lege fremfor å ansette selv.

- Hos oss er arbeidsmengden varierende, og det er ikke alltid nok til å fylle en fulltidsstilling. Derfor er det bedre butikk for oss å kunne gi timebetalt for den viktige kompetansen vi trenger når vi har behov for den.

Leverer grundig og profesjonelt


I tillegg til legen avdelingen benytter seg av nå, bistod Legepartner også i den forrige utvelgelsen av rådgivende lege hos Fremtind.

- Den første legen var hos oss et par år før hun gikk ut i barselpermisjon. Vår nye lege har vært hos oss omtrent like lenge, forteller Stensaas.

Han understreker at han er svært fornøyd med Legepartners tjenester.

- Ja, absolutt! De har forstått våre behov og plukket ut akkurat det vi var ute etter. Jobben Legepartner har gjort har virkelig vært en innertier for oss.

Legene plukket ut av Legepartner opptrer profesjonelt og arbeidet de produserer er veldig grundig, ifølge Stensaas.

- Det de leverer går langt inn i kjernen av faget vårt. Det gjør at informasjonen kan brukes videre overfor både advokater og kunder når det skal argumenteres for eller forklares hvorfor et erstatningsoppgjør etter ulike skader blir som det blir, forteller han.

Mindre logistikk og mer forutsigbarhet


Når det gjelder kommunikasjonen med Legepartner generelt, er Stensaas utelukkende positiv. Han trekker særlig frem fordelene av å kunne plukke ut legekandidater som allerede har gjennomgått en grundig forhåndssjekk før intervju og ansettelsesprosess.

- I tillegg sparer vi mye tid og kostnader sammenlignet med tidligere. Da henvendte vi oss til legespesialister ved sykehus for å få spesifikke uttalelser om skader. Over et år blir det en mye dyrere prosess enn å leie en lege gjennom Legepartner.

- Ved å ha en egen lege på kontoret minst en dag i uka, gjør det også jobben mye enklere for våre saksbehandlere som skal tolke medisinsk dokumentasjon og pasientjournaler. Direkte dialog gir en veldig fin hjelp, legger han til.

- Et utmerket valg for bedrifter som trenger legekompetanse


Ut over kontakten som skjer ved ansettelse av en ny lege, har Fremtind regelmessige samtaler med Legepartner rundt en gang i halvåret.

- Det kan for eksempel være en trekantsamtale mellom meg, vår kontakt i Legepartner og den rådgivende legen. Da gjør vi opp status og blir enige om en ny leieperiode, sier Stensaas.

- Ellers tar vi selvfølgelig kontakt når vi måtte trenge det. Sånn sett vet vi hele tiden hvor vi har hverandre og hvordan oppdragene går. Legepartner er alltid punktlig og gir rask respons.

Avdelingslederen mener Legepartner er et utmerket valg for bedrifter som av ulike grunner trenger innleid legekompetanse.

- Jeg har ingen problemer med å anbefale Legepartner. De har en veldig god teft for hva kunden trenger og har en ryddig prosess hele veien. Det er absolutt ikke noe man bør være redd for å prøve, understreker han.