Dette må du ha i orden for å jobbe som helsepersonell i Norge

Er du svensk og ønsker å jobbe som lege eller spesialsykepleier i Norge? Det er lettere enn du tror.

Det viktigste du må ha på plass er autorisasjon for å jobbe som lege eller spesialsykepleier. Behandlingstiden på søknaden er normalt seks uker, så vi anbefaler deg å søke i god tid.

Du kan lese mer om søknad, dokumentasjonskrav og gebyr på Helsedirektoratets nettsider.

Du trenger hverken arbeids- eller oppholdstillatelse


Dersom du er nordisk statsborger kan du fritt reise til Norge for å bo og arbeide, uten at du trenger verken arbeids- eller oppholdstillatelse.

D-nummer og skattekort


For å få lønn og betale skatt, må du ha et D-nummer. Dette er et midlertidig personnummer for deg som skal jobbe og oppholde deg i Norge. For å få D-nummer og skattekort må du møte opp personlig på et skattekontor i Norge.

Når du kommer til Norge for første gang for å jobbe, følger vi deg gjerne til skattekontoret for å hjelpe deg med dette.

Mobilabonnement


Med mindre du skal bo i Norge en lang periode, er det ofte ikke nødvendig å skaffe seg et norskt mobilabonnement. Mange svenske abonnement tilbyr frie samtaler i Norden, men dobbeltsjekk med din operatør. Ønsker du likevel et norsk telefonnummer kan du ringe fritt mellom Norge og Sverige med flere ulike operatører.

Norsk bankkonto


Du trenger ingen norsk bankkonto, men noen av våre vikarer velger likevel dette. Det gjør at lønnen kommer enda fortere inn på kontoen, og noen velger også å overføre pengene fra den norske kontoen når valutakursen er som best.

For å opprette en norsk bankkonto trenger du D-nummer og gyldig legitimasjon som førerkort eller pass.

Politiattest


Leger må ha kunne fremvise politiattest. Vikarer som bare yter tjenester sporadisk og normalt ikke er alene med pasienter trenger i følge loven ikke politiattest, men dette anbefaler vi likevel alle våre vikarer å fremskaffe.

Her finner du skjema for politiattest i Sverige.