- Jeg er stolt av å jobbe for Legepartner!

Sonja Åminne er utdannet både intensivsykepleier og anestesisykepleier. Hun kommer fra Sverige, og har jobbet ved norske sykehus i 35 år.

- Tiden flyr, jeg har jobbet for Legepartner i tre år allerede. Men jeg har jobbet i Norge i korte og lengre perioder av og på i 35 år.

Sonja sa opp den faste jobbe sin i Sverige for seks år siden, og har jobbet som spesialsykepleier for mange ulike bemanningsforetak i Norge, med varierende erfaringer.

- Mange byråer er blitt veldig store og har liten forståelse for menneskene som jobber for dem. De ser på en som et nummer i rekka, en som kan levere tjenester. Man blir ikke sett på som en trofast medarbeider, forteller hun, og legger til at Legepartner skiller seg ut.

Legepartner utgjør en forskjell for oss


Legepartner ble opprettet i 2014, og er fortsatt en relativt liten gründerbedrift. Selv om de bare har fire ansatte, er de opptatt av å sette de ansatte først og ta godt vare på dem.

- Legepartner utgjør en forskjell for oss som er under deres paraply. De er små, noe som gjør at man får tettere kontakt med sin konsulent, som igjen gjør at jeg gjør en enda bedre jobb. Det er jo jeg som er ansiktet utad for Legepartner, og jeg er stolt av å jobbe for dem!

Sonja understreker at Legepartner følger opp vikarene på en bedre måte enn andre.

- Jeg synes de gjør en fantastisk jobb med å ta i mot vikarene sine. Jeg synes de er best på det av alle vikarbyråene. Mange av de store mister litt tråden, og har lite kontakt med oss. De glemmer å sørge for at alle har en bra bolig og gode pendlingsmuligheter. Det er kjedelig å sitte mange timer å vente på nøkkel til boligen når du snart skal på jobb.

Hun tror at når bemanningsforetakene blir for store, blir de for uorganiserte og derfor søker mange sykepleiere seg videre til mindre bedrifter.

Les mer: Slik får du jobb som spesialsykepleier i Norge

Er ikke redd for å prøve noe nytt


Sonja begynte å jobbe for Legepartner etter å ha blitt kontaktet av Ann-Sofie, som er rådgiver og partner.

- Hun sendte en mail og spurte om jeg ville jobbe for dem. Jeg er jo ikke redd for å prøve noe nytt, så vi hadde en hyggelig samtale og jeg prøvde å jobbe der en periode. Og her har jeg blitt!

- Som sykepleier i Norge utvikler jeg meg hver dag


- Gjennom Legepartner har jeg en fin og trygg bolig, som ligger nærearbeidsplassen. Å reise frem og tilbake til Sverige går helt utmerket.

Sonja har jobbet på sykehus mange steder i landet, og for 35 år siden startet hun med en sommerjobb i Mo i Rana. Dit reiste hun hver sommer i 12 år.

Nå jobber hun hovedsakelig på Lovisenberg Diakonale Sykehus og Ullevål.

- Jeg er her i Norge i ganske lange perioder for å jobbe, men det er noe jeg selv har valgt. Jeg er her i rundt 4 og en halv måned av gangen, men om sommeren reiser jeg hjem til Sundsvall og prioriterer hus og hjem.

Hun forteller at hun egentlig kunne reist hjem oftere, men med voksne barn og en mann som klarer seg selv, prioriterer hun fulle arbeidsdager i Oslo.

- Jeg synes det er utrolig gøy og spennende å jobbe som sykepleier, og jeg utvikler meg hele tiden. Det er dessverre en utvikling jeg ikke får i Sverige, kjedelig nok. Jeg har nok også hatt mye flaks som har fått så bra arbeidsplasser og fine arbeidskamerater. Det er derfor jeg velger å være her i så lange perioder.

Gode kollegaer setter en gullkant på hverdagen


Sonja forteller at sykepleieryrket er annerledes i Sverige.

- I Sverige var jeg mye alene på jobb, og det er tungt å måtte ta alle avgjørelser selv. I Norge har man mange flere kollegaer på vakt, og det er utrolig koselig å ha så mange kollegaer som man jobber godt sammen med, det setter en liten gullkant på hverdagen.

På spørsmål om hun kan anbefale Legepartner videre til sine sykepleierkollegaer svarer hun umiddelbart «Ja».

- Man møter mange andre vikarer i dette yrket, og alle vikarer søker seg sammen og utveksler erfaringer. Jeg vet det er mange som har byttet til Legepartner etter å ha snakket med meg, og jeg har nok anbefalt 5-6 stykker som jeg vet er flinke.

Sonja avslutter med å fortelle om hva som er det beste med å jobbe på et norsk sykehus.

- Jeg synes det er utrolig koselig å jobbe med én pasient av gangen, ha masse teknisk utstyr tilgjengelig og få tid til å tenke på hvordan pasienten skal behandles. Det, og at jeg har masse koselig arbeidskollegaer.

Om du ønsker å jobbe som vikar for Legepartner, les mer her!