Kontakt en rådgiver for spesialsykepleier

Vår ambisjon er å være Norges mest veldrevne formidler av helsepersonell, med fokus på fastleger, sykehjemsleger og spesialsykepleiere.

Det skal oppleves trygt og forutsigbart å samarbeide med Legepartner. Uansett om du jobber for oss eller er kunde, skal du oppleve profesjonell service, kort responstid og at selv kompliserte oppgaver kan løses på en god måte. Våre verdier: profesjonelle, etterrettelige og kompetente.

Dag Evensen

Senior rådgiver/partner
954 04 285
dag.evensen@legepartner.no

Ann-Sofie Wolff

Rådgiver/partner
913 75 666
ann-sofie.wolff@legepartner.no