Leger

Vi rekrutterer vikarleger til private og offentlige kunder over hele Norge. Gjennom Legepartner kan du jobbe som legevikar på fastlegekontor i distrikts-Norge, spesialist på sykehus eller som tilsynslege ved sykehjem og helsehus. Vi tilbyr oppdrag av kortere og lengre varighet.

Vi tilbyr:

 • Vikarleger til fastlegekontorer
 • Tilsynsleger til sykehjem og helsehus
 • Rådgivende leger til forsikringsselskaper

For å jobbe som lege for Legepartner må du ha:

 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent turnus
 • Politiattest
 • God kjennskap til skandinaviske språk
 • Erfaring fra legevakt (lokal/interkommunal)
 • Helst førerkort hvis du skal jobbe legevakt

Er du usikker på om din erfaring og kompetanse er tilstrekkelig, kontakt oss så hjelper vi deg.

Rådgivende lege Anne-Line Jorsett - spesialist i allmennmedisin - er tilknyttet Legepartner og bistår i ulike medisinske spørsmål.

Gjennom Legepartner får du:

 • Relevante og interessante oppdrag
 • Hjelp med reise og bolig
 • Velge avlønning: Fakturere gjennom eget selskap Fastlønn som ansatt i Legepartner Jobbe som selvstendig næringsdrivende
 • Fakturere gjennom eget selskap
 • Fastlønn som ansatt i Legepartner
 • Jobbe som selvstendig næringsdrivende
 • Gode inntjeningsmuligheter, særlig ved legevakter

Slik gjør du

Før vi kan tilby deg oppdrag, vil vi gjerne ha en oppdatert CV med minst to referanser, og deretter gjennomfører vi et kort telefonintervju. Vi sjekker HPR og Helsetilsynet som del av våre rutiner.

Er du på jakt etter en ny og spennende jobb, så finner du informasjon og nødvendige blanketter i menyen til venstre.

Registrer deg så tar vi kontakt med deg