Leie helsepersonell

Kandidatene vi presenterer for deg oppfyller strenge krav til utdanning, erfaring og personlig egnethet. Vi sikrer kvaliteten gjennom personlige intervjuer, sjekker minst to referanser, og kontrollerer alltid at vikarene har norsk autorisasjon. I tillegg sjekker vi om det finnes eventuelle anmerkninger hos Helsetilsynet og/eller hos HSAN (Hälso - och sjukvårdens ansvarsnämnd).

Vi tilbyr følgende helsepersonell

Under finner du en oversikt over hvilke type helsepersonell vi tilbyr for vikariater. Her kan du klikke deg inn på undersidene, og lese mer om hvilke krav vi stiller til de enkelte fagområdene for våre kandidater.

Kontakt oss dersom du har behov for ekstra bemanning av helsepersonell.