Jordmorvikar

Jordmorvikar til disposisjon

Vi leier ut jordmødre til offentlige sykehus i hele Norge med fokus på Oslo-området. Å jobbe som jordmor er en rolle som krever styrke og ikke minst menneskekunnskap og empati. For oss er det ikke nok med kun utdannelse og faglig kompetanse, vi ser også på hele personen og om vikaren vil være egnet for ditt behov.

Jordmødre med høy kompetanse

Våre jordmødre innehar høy faglig kompetanse og de har nylig vært ute i praktisk erfaring, slik at de hele veien er oppdaterte i forhold til endringer enten det medisinske eller teknologiske. I vår kvalifiseringsprosess vektlegger vi også evnen til å vise omsorg, ansvar og samarbeid.

Egen kontaktperson og tett oppfølging

Som kunde hos oss får du en egen kontaktperson som jobber tett med både deg og vikaren. Oppfølging av vikarer i oppdrag er en viktig del av våre tjenester, og vikarens kontaktperson er selv ute i praksis hos kunder. For på den måten kunne kjenne til behovene og være mest mulig oppdatert.

Kontakt oss dersom dere har behov for en kompetent jordmor til den private eller offentlige helsesektoren.