Vikar anestesisykepleier

Har du behov for å leie en vikarierende anestesisykepleier?

Ofte er det mer praktisk å leie inn vikarhjelp enn å ansette en i fast stilling. Kanskje er behovet midlertidig, eller en situasjon har oppstått, og dere trenger en kompetent anestesisykepleier som allerede har gått gjennom en kvalifiseringsprosess?

Anestesisykepleier med høy kompetanse

Våre anestesisykepleiere innehar høy faglig kompetanse. Vi sikrer at de nylig har hatt praktisk erfaring, slik at de hele veien er oppdaterte i forhold til endringer enten det medisinske eller teknologiske. I vår kvalifiseringsprosess vektlegger vi også evnen til å vise omsorg, ansvar og samarbeid. I tillegg ser vi etter evnen til å være stabil og rolig i kaotiske og akutte situasjoner.

Hvorfor velge oss som bemanningsbyrå

Vi i Legepartner AS kjenner kandidatene vi leier ut, og vi har en grundig kvalifiseringsprosess som sikrer dyktige og kompetente kandidater. Denne prosessen opplever vi som styrkende for vårt forhold til dem; og gjør de til gode medarbeidere for deg som kunde - og ikke minst flotte ambassadører for Legepartner AS.

Som formidler av helsepersonell til hele Norge, har vi fokus på leger, spesialsykepleiere og helsesekretærer. Våre kunder kommer fra både det offentlige og private, enten det er sykehus, legekontor, helsestasjoner med mer.

Kontakt oss dersom du har behov for en anestesisykepleier til din virksomhet.