Vikar spesialsykepleier

I noen situasjoner kan det være mer gunstig å leie inn vikar enn å ansette noen fast. Enten behovet melder seg i forbindelse med ferieavvikling eller ved sykdom av eget personell, vil vi kunne hjelpe dere med dette. Vi har formidlet mange ulike kandidater til helsesektoren med gode resultater.

Høy kompetanse på våre spesialsykepleiere

Alle våre vikarer har bred kompetanse i praktisk og faglig, medisinsk arbeid. De har også inngående kunnskap innen sitt spesialfelt. Vi tilbyr spesialsykepleiere innen følgende ulike områder:

  • Intensivsykepleiere
  • Anestesisykepleiere
  • Operasjonssykepleiere
  • Jordmødre

God oppfølging under oppdrag

Rådgiverne som håndterer spesialsykepleierne er selv sykepleier/spesialsykepleier, og er av og til i oppdrag hos våre kunder. Vi vet derfor hvor viktig det er med god oppfølging når våre kandidater er i oppdrag, noe som sikrer at alle parter blir fornøyde.

Politiattest for helsepersonell

Fra 1. januar 2017, kreves det i utgangspunktet politiattest fra alle som yter tjenester etter helse- og omsorgsloven. Vikarer som kun yter tjenester sporadisk og i alminnelighet ikke vil være alene med pasienter, er unntatt dette kravet. Vi anbefaler likevel våre vikarer til å fremskaffe politiattest.

Legepartner AS holder til i Oslo, og leverer vikartjenester til hele Østlandsområdet og resten av Norge.

Kontakt oss dersom du har behov for en driftig og kompetent spesialsykepleier.